FEEDBACK

Pentru a raporta o problemă sau a ne comunica despre orice comportament abuziv sau discriminatoriu legat de activitatea echipei, PLATFORMA prin intermediul programului Robota: consiliere în carieră și protecție a drepturilor la muncă a persoanelor refugiate” – vă rugăm să completați acest formular.  

Legătură: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxlA5nk7NqsYUoyfSWAos_hivQyIW_IymANzDWYIJaPrVnQ/viewform

Pentru a ne ajuta să îmbunătățim serviciile noastre, ne puteți scrie orice feedback sau sugestie la următorul email: feedback@platzforma.md

Procesul este sigur și confidențial. Informațiile dvs. personale nu vor fi împărtășite cu nimeni sau cu vreo organizație fără consimțământul dvs. Raportarea unui incident sau exprimarea unor preocupări nu vă va împiedica să primiți asistență și sprijin.

Чтобы сообщить о проблеме или рассказать нам о любом непозволительном или дискриминационном поведении со стороны сотрудников Общественной Организации  ПЛАТФОРМА в рамках проекта “Робота: карьерное консультирование и защита трудовых прав беженцев”, просим вас заполнить эту форму. 

Ссылка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJ3YDOU-FXGeLP3WM9OEly5NSxBA7PZoTCyHk2tGXKbd4Vw/viewform

Чтобы помочь нам улучшить качество предоставляемых нами услуг, вы можете написать любые отзывы или предложения и отправить их по этому электронному адресу: feedback@platzforma.md 

Мы гарантируем конфиденциальность ваших обращений. Ваша личная информация не будет передана кому-либо или какой-либо организации без вашего согласия. Сообщение о каком-либо инциденте или выражение беспокойства не помешают вам получить помощь и поддержку.