Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Noutățile asociației

Могут ли иностранные гражданы и нерезиденты создавать некомерческие организации в Молдове? Ответы

Наша команда отправила запрос в Агентство публичных услуг Республики Молдова (ASP, далее – Агенство) по поводу могут ли иностранные гражданы и нерезиденты создавать некомерческие организации

Read More »

Инструкция по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики Молдова

4 сентября 2023 г., Министерство образования и науки (МОН) Республики Молдова выпустила Инструкцию по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики Молдова. Цель Инструкции – максимально

Read More »

Внимание: Упрощена процедура документирования места жительства для оформления временной защиты

Мы рады проинформировать вас о том, что 4 сентября Комиссия по Чрезвычайным Ситуациям разрешила самую большую проблему, с которой сталкиваются лица, перемещенные из Украины, при

Read More »

Анонс для украинских абитуриентов: поступление в колледжи Республики Молдова

Колледж является среднеобразовательным учебным заведением, входящим в систему образования Республики Молдова, и нацелен на профессиональную подготовку специалистов прикладного характера для развития национальной экономики в различных

Read More »

Украинским абитуриентам: Где получить высшее образование в Республике Молдова?

Министерство образования и исследований рекомендует учебным заведениям организацию и проведение процедуры вступительных отборов в высшие учебные заведения для обучения на цикле лиценциата и магистратуры в

Read More »

Сессия по информированию населения о рисках связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны

Сессия по информированию населения о рисках связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны разработана специально для граждан (жителей) Украины, которые в результате войны, оказались непосредственно

Read More »

MANIFESTUL ASOCIAȚIEI

Ne exprimăm convingerea că:

🅰vem nevoie de platforme media și voci de stînga care să analizeze critic societatea moldovenească și problemele ei și să creeze o arhivă de soluții și alternative sociale, economice, politice.
🅾 discuție publică echilibrată și informată trebuie să conțină neapărat și puncte de vedere de stînga, mai ales în domeniul politicilor sociale și economice. Diversitatea gîndirii și abordărilor economice trebuie să se reflecte în diversitatea politicilor publice.
🅳iscuția publică are doar de cîștigat prin integrarea punctelor de vedere heterodoxe. Monocultura gîndirii, exprimată prin dominația totală a abordării ”de piață”, trebuie contrabalansată cu abordări ce avansează și alte valori: distribuție echitabilă a bunăstării, protecția drepturilor muncitorilor și muncitoarelor, politici grijulii față de mediu, politici de discriminare pozitivă în raport cu grupurile defavorizate etc.
🅸
n absența unui think tank de stînga în spațiul moldovenesc care să analizeze inițiativele legislative sau să propună inițiative legislative dintr-o perspectivă de stînga, adică o perspectivă care promovează justiția socială împreună cu egalitatea, Asociația își propune să devină acest think tank care integrează, în activitățile sale, și perspectiva celor vulnerabili și dezavantajați, perspectiva unei dezvoltări economice echitabile în care crește nu doar PIB-ul ci și prosperitatea și calitatea vieții fiecărui cetățean.
🅲redem că munca reprezintă una dintre relațiile cele mai fundamentale care structurează lumea contemporană, un domeniu intersecțional și intersectorial care afectează direct restul drepturilor economice și sociale. Din acest motiv, Asociația crede că promovarea drepturilor muncitorilor contribuie direct la realizarea viziunii asociației.
🅓intre drepturile omului, consfințite și menționate în Constituția Republicii Moldova și în alte Convenții semnate de aceasta, dreptul la muncă este cel mai puțin protejat. Mai mult, Guvernul de multe ori sacrifică acest drept invocînd prosperitatea economică, nevoia de creștere economică, nevoia de a crea condiții favorabile pentru investitori. Noi credem că dreptul la muncă nu este negociabil. 
🅾 muncă prost remunerată și prost protejată crează și reproduce sărăcia pentru muncitori și familiile lor. 
🅻a fel ca și munca, sărăcia nu este o problemă izolată și nu înseamnă doar lipsa resurselor materiale, dar înseamnă de asemenea privarea de posibilități de creștere și dezvoltare a capacităților și talentelor personale, pe termen lung sărăcia tinde să se reproducă și să se agraveze.
🅿
oliticile de combatere a sărăciei nu trebuie să includă doar transferuri de bani ci și acțiuni de educație, reintegrare, instruire continuă, politici de discriminare pozitivă etc.
🅴chitatea și justiția socială trebuie integrate ca și priorități ale dezvoltării țării și societății.
🅔xistă alternative la modelul nostru curent de organizare politică și economică. Ele trebuie dezvoltate, adaptate și aplicate pe larg.
🅘nteresul și discuția publică trebuie protejate de influența excesivă a unor actori privați (corporații, asociații de afaceri) care promovează interese înguste de profit.
🅽ici un fel de egalitate nu este posibilă și realizabilă fără a integra dimensiunea de gen în discuțiile despre economie, politici publice, cultură etc.
🅿luralismul mediatic, ideatic și cultural sînt condiții fundamentale și obligatorii ale democrației.
🅳emocrația nu se rezumă doar la alegeri și nu se întîmplă doar în jurul alegerilor. Cetățenii trebuie să poată participa la toate deciziile de interes public. Democrația are doar de cîștigat prin lărgirea ei și prin includerea unor mecanisme de democrație directă, de mecanisme participative, de consens, de modele de organizare pe orizontală.
🅳oar politicile afirmative active pot stimula incluziunea și participarea grupurilor subreprezentate.

Donatori