Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Noutățile asociației

Команда проекта ROBOTA организовала консультативную сессию на тему предотвращения дискриминации и обеспечения прав беженцев

20 июня отмечается Всемирный день беженцев. По этому случаю команда проекта ROBOTA выступила с публичным обращением. Команда проекта ROBOTA организовала консультативную сессию на тему предотвращения

Read More »

Информационная сессия и юридические консультации по предотвращению дискриминации и нарушения прав беженцев (20 июня, 12.00-15.00, склад Молдова за мир, “Молдова-фильм”)

Информационная сессия и юридические консультации по предотвращению дискриминации и нарушения прав беженцев. Где – склад Молдова за мир, “Молдова-фильм”, Кишинев, Хынчештское шоссе, 61 Когда –

Read More »

Внимание гражданам Молдовы, принимающим в свое жилье лиц, перемещенных из Украины

1 марта 2023 года вступило в силу Постановление Правительства №21 от 18.01.2023 о предоставлении временной защиты лицам, перемещенным  из Украины. Согласно этому постановлению, для получения

Read More »

Важная информация о праве на трудоустройство для беженок и беженцев из Украины!

В соответствии с Распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) № 68 от 10.05.2023 г. были отменены нормативные положения, предоставляющие лицам, перемещенным из Украины,

Read More »

Declarație Publică cu privire la revizuirea Dispoziției Nr. 68 din 10 mai a Comisiei pentru Situații Excepționale cu privire la persoanele refugiate din Ucraina

Președinției Republicii Moldova                                                                                      Parlamentului Republicii Moldova                                                                                      Guvernului Republicii Moldova Comisiei pentru Situații Excepționale Declarație Publică cu privire la revizuirea Dispoziției Nr.

Read More »

Новые правила, касающиеся нахождения в Республике Молдова беженок и беженцев из Украины и обеспечения их права на трудоустройство, в соответствии с решением НКЧС от 10 мая 2023 года

Дорогие Украинцы! 10 мая 2023 года было вынесено распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики Молдова нр.68, касающейся в том числе сроков пребывания в стране лиц

Read More »

MANIFESTUL ASOCIAȚIEI

Ne exprimăm convingerea că:

🅰vem nevoie de platforme media și voci de stînga care să analizeze critic societatea moldovenească și problemele ei și să creeze o arhivă de soluții și alternative sociale, economice, politice.
🅾 discuție publică echilibrată și informată trebuie să conțină neapărat și puncte de vedere de stînga, mai ales în domeniul politicilor sociale și economice. Diversitatea gîndirii și abordărilor economice trebuie să se reflecte în diversitatea politicilor publice.
🅳iscuția publică are doar de cîștigat prin integrarea punctelor de vedere heterodoxe. Monocultura gîndirii, exprimată prin dominația totală a abordării ”de piață”, trebuie contrabalansată cu abordări ce avansează și alte valori: distribuție echitabilă a bunăstării, protecția drepturilor muncitorilor și muncitoarelor, politici grijulii față de mediu, politici de discriminare pozitivă în raport cu grupurile defavorizate etc.
🅸
n absența unui think tank de stînga în spațiul moldovenesc care să analizeze inițiativele legislative sau să propună inițiative legislative dintr-o perspectivă de stînga, adică o perspectivă care promovează justiția socială împreună cu egalitatea, Asociația își propune să devină acest think tank care integrează, în activitățile sale, și perspectiva celor vulnerabili și dezavantajați, perspectiva unei dezvoltări economice echitabile în care crește nu doar PIB-ul ci și prosperitatea și calitatea vieții fiecărui cetățean.
🅲redem că munca reprezintă una dintre relațiile cele mai fundamentale care structurează lumea contemporană, un domeniu intersecțional și intersectorial care afectează direct restul drepturilor economice și sociale. Din acest motiv, Asociația crede că promovarea drepturilor muncitorilor contribuie direct la realizarea viziunii asociației.
🅓intre drepturile omului, consfințite și menționate în Constituția Republicii Moldova și în alte Convenții semnate de aceasta, dreptul la muncă este cel mai puțin protejat. Mai mult, Guvernul de multe ori sacrifică acest drept invocînd prosperitatea economică, nevoia de creștere economică, nevoia de a crea condiții favorabile pentru investitori. Noi credem că dreptul la muncă nu este negociabil. 
🅾 muncă prost remunerată și prost protejată crează și reproduce sărăcia pentru muncitori și familiile lor. 
🅻a fel ca și munca, sărăcia nu este o problemă izolată și nu înseamnă doar lipsa resurselor materiale, dar înseamnă de asemenea privarea de posibilități de creștere și dezvoltare a capacităților și talentelor personale, pe termen lung sărăcia tinde să se reproducă și să se agraveze.
🅿
oliticile de combatere a sărăciei nu trebuie să includă doar transferuri de bani ci și acțiuni de educație, reintegrare, instruire continuă, politici de discriminare pozitivă etc.
🅴chitatea și justiția socială trebuie integrate ca și priorități ale dezvoltării țării și societății.
🅔xistă alternative la modelul nostru curent de organizare politică și economică. Ele trebuie dezvoltate, adaptate și aplicate pe larg.
🅘nteresul și discuția publică trebuie protejate de influența excesivă a unor actori privați (corporații, asociații de afaceri) care promovează interese înguste de profit.
🅽ici un fel de egalitate nu este posibilă și realizabilă fără a integra dimensiunea de gen în discuțiile despre economie, politici publice, cultură etc.
🅿luralismul mediatic, ideatic și cultural sînt condiții fundamentale și obligatorii ale democrației.
🅳emocrația nu se rezumă doar la alegeri și nu se întîmplă doar în jurul alegerilor. Cetățenii trebuie să poată participa la toate deciziile de interes public. Democrația are doar de cîștigat prin lărgirea ei și prin includerea unor mecanisme de democrație directă, de mecanisme participative, de consens, de modele de organizare pe orizontală.
🅳oar politicile afirmative active pot stimula incluziunea și participarea grupurilor subreprezentate.

Donatori