PROIECTELE ASOCIAȚIEI

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2018

Echipă.
Echipa AO PLATFORMA era compusă, la sfîrșitul anului 2018, din 4 colaboratori permanenți (3 jurnaliști/editori și 1 contabil). De asemenea, în proiectele derulate pe durata acestui an, asociația a colaborat cu încă 20 persoane.
La moment, toți colaboratorii permanenți ai asociației au semnat contracte de prestări servicii. 

Colaborări: 

Pe durata anului 2018 AO PLATFORMA a continuat parteneriatul cu Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova (FES Moldova) pentru implementarea proiectului ”Dosarul Social”.
În cadrul acestui proiect au fost publicate 33 cercetări, articole și traduceri în limbile română și rusă pe teme precum munca decentă și condițiile de muncă, istorie politică, alegeri locale, cultură, bunurile comune, acces la informație, politici economice, politici sociale (incluziunea persoanelor fără adăpost, incluziunea persoanelor din instituțiile psihiatrice). Aceste articole au fost scrise de 17 autori diferiți, atît din Republica Moldova cît și din afara ei. 

În 2018 AO PLATFORMA a fost invitată să facă parte din platforma internațională Clean Clothes Campaign (CCC) care are drept misiune să lupte pentru salarii și condiții de muncă decente în industria textilă. Platforma CCC adună mai multe organizații din Europa, inclusiv din Europa de Sud-Est. 

Ca urmare a unei colaborări dintre AO PLATFORMA, FES Moldova și platforma Clean Clothes Campaign, doi membri ai asociației au elaborat un studiu în cadrul căruia au calculat salariul de trai (eng. Living wage) pentru industria textilă în Republica Moldova. 

Studiul a fost publicat pe site-ul FES în limbile română și rusă iar un rezumat al acestuia a apărut pe platzforma.md

Pe 18 decembrie 2018 studiul a fost lansat public, în prezența unor jurnaliști, lideri sindicali, reprezentanți ai autorităților publice. 

Între lunile ianuarie – decembrie AO PLATFORMA a fost partener al emisiunii ”ContraCultura”, realizată de Vitalie Sprînceană la TV 8.

 

Proiecte implementate.

 1. Informarea opiniei publice despre desfășurarea Congresului Mondial al Familiilor în Chișinău, septembrie 2018

La 15.06.2018 AO PLATFORMA a semnat Contractul de Grant nr. G14873 cu Fundația Soros-Moldova, în valoare de 9900 USD, pentru realizarea proiectului ”Informarea opiniei publice despre desfășurarea Congresului Mondial al Familiilor în Chișinău, septembrie 2018” (eng. World Congress of Families in Moldova, September 2018). Scopul general al proiectului este informarea opiniei publice din Republica Moldova despre Congresul Mondial al Familiilor (CMF), care se va desfășura în luna septembrie în Chișinău, sub patronajul președintelui Igor Dodon. Proiectul își propune să prezinte publicului general o serie de materiale informative (articole, investigații, cercetări) despre eveniment: rețeaua de organizații, lideri politici și religioși, oligarhi, mișcări politice și religioase care vor participa, mizele evenimentului, istoria CMF și a evenimentelor organizate de ei, istoria interacțiunii CMF și actorii politici locali din Moldova în contextul alegerilor parlamentare din toamna anului 2018, politizarea religiei în Republica Moldova și utilizarea unor evenimente de genul Congresului Mondial al Familiilor pentru avansarea unor agende politice locale etc.

Proiectul urma să fie implementat în perioada 01 iulie 2018 – 15 noiembrie 2018. 

La 4 septembrie, în baza Grant Budget Allocation din 04.09.2018, bugetul proiectului a fost suplimentat cu 15 041 USD pentru a acoperi cheltuieli de consultanță internațională dar și realizarea unei analize a impactului media a Congresului Mondial al Familiilor. În total, bugetul proiectului a ajuns la 24 091 USD. 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:
– organizarea unor evenimente publice (discuții informale, conferințe internaționale) înaintea evenimentului cu scopul de a informa opinia publică despre Congresul Mondial al Familiilor și agenda acestuia, despre rolul politicului în CMF, despre actorii și organizațiile din CMF, despre conexiunile internaționale și globale ale CMF, despre acțiunile anti-avort, anti-femei, anti-LGBTQI+ ale CMF și organizațiilor sale.

Astfel, pe 11 septembrie 2018 a fost organizată, în partneneriat cu reprezentanța de la Chișinău a Fundației Friedrich Ebert, Conferința Internațională ”Congresul Mondial al Familiilor la Chișinău și dreapta conservatoare religioasă: amenințări și oportunități” (hotelul Regency, str. Sfatul Țării, 17). La conferință au participat vorbitori din România, Ungaria și SUA. Conferința s-a adresat în primul rînd jurnaliștilor și formatorilor de opinie din Moldova care scriu pe teme ce țin de religie, politică și societate. În total, la conferința internațională au participat peste 30 de jurnaliști și formatori de opinie locali.

Agenda și anunțul evenimentului pot fi găsite pe următoarea adresă: https://platzforma.md/arhive/38637

– scrierea și diseminarea a 10 articole despre CMF (istorie și structură), politizarea și instrumentalizarea religiei etc. Traducerea acestora în limbile rusă (parțial) și engleză (parțial).

Articolele au fost publicate pe portalul PLATZFORMA.MD, în secțiunea dedicată proiectului: https://platzforma.md/arhive/category/congresul-mondial-al-familiilor-2018 

– elaborarea a unui set de 10 materiale vizuale (foto-colaje, infografice) despre CMF și agenda sa. Materialele au fost elaborate, o parte au fost diseminate pe rețeaua facebook iar o altă parte au fost pregătite și vor fi utilizate de echipa de proiect în diverse activitați publice (discuții, evenimente, luări de poziții) pe teme ce țin de religie și societate.

– elaborarea a 5 materiale video scurte despre CMF și agenda religioasă conservatoare.

– elaborarea unei analize media a CMF Chișinău (2018) de către Ovidiu Voicu. Analiza a evaluat reflectarea CMF în media locală și de internațională, atît cea generalistă cît și cea de nișă. Analiza media a arătat că impactul media al evenimentului este relativ modest: evenimentul a fost diseminat doar în câteva zeci de surse, dintre care puțin peste jumătate sunt naționale. Autorul concluzionează că acesta un rezultat modest comparat cu ambițiile declarate ale organizatorilor, de a avea un eveniment cu impact major în rândul opiniei publice interne și internaționale. Dacă IOF este mai degrabă interesată de oportunitățile de socializare și lobby oferite de cadrul WCF, pentru dl. Dodon, vizibilitatea și notorietatea au fost principalele obiective.

Totodată, din motivul că proiectul a crescut pe parcurs (din cauza anvergurii evenimentului), perioada de implementare a proiectului a fost prelungită pînă la 31 martie 2019. 

 

 1. Women’s Leadership Program.
  Pe 1 octombrie, AO PLATFORMA a încheiat un contract de grant cu Open Gate/La Strada (Skopje, Macedonia) în cadrul proiectului ”Women’s Leadership Program”. Proiectul în valoare de 1400 EUR prevedea sprijin pentru AO PLATFORMA în organizarea a 80 ore de împuternicire a muncitoarelor din industria textilă de către Lilia Nenescu pe durata intervalului octombrie-noiembrie 2018. 

În cadrul proiectului a fost elaborat un moder de training și au fost identificate 2 muncitoare de la fabrici de textile care au beneficiat de un training în formatul față-în-față în domeniul drepturilor muncii, drepturilor sindicale. 

Evenimente publice

AO PLATFORMA a organizat sau a fost co-organizator al mai multor evenimente și acțiuni publice. 

Contacte și participări internaționale

În aprilie, Vitalie Sprînceană a mers în Franța (Bergerie de Villarceaux) la adunarea anuală a FundAction, o fundație participativă care sprijină mișcările sociale din Europa angajate în lupta pentru o societate mai justă. În calitate de membru al FundAction, Vitalie Sprînceană a fost invitat să facă parte din juriul Fundației care a acordat 10 granturi unor organizații și inițiative din Europa. 

În iunie, Vitalie Sprînceană a participat la o întîlnire a South East Democratic Left (DL Community) la Sarajevo (Bosnia) în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce țin de colaborarea între mișcările și organizațiile progresiste din estul și sud-estul Europei. 

În luna septembrie, Lilia Nenescu a participat la o întîlnire a platformei Clean Clothes Campaign în Bratislava (Slovacia) în cadrul căreia au fost discutate chestiuni ce țin de agenda curentă a platformei. 

În luna noiembrie Lilia Nenescu a participat la o întîlnire a platformei Clean Clothes Campaign în Varșovia (Polonia), în cadrul căreia au fost pregătit și discutat procesul de monitorizare a progresului H&M în asigurarea salariului de trai pentru muncitoarele din fabricile subcontractate de corporație. De asemenea, Lilia Nenescu a participat și la o acțiune anti-consumerism organizată de partenerii locali cu ocazia Black Friday. 

În luna noiembrie Vitalie Sprînceană a participat la conferința anuală a International Observatory on Participatory Democracy la Barcelona (Spania), unde a prezentat un raport despre mecanismele de democrației participative în orașul Chișinău. 

Adițional membrii asociației au participat ca traineri sau vorbitori la diverse conferințe, instruiri și evenimente locale. 

 

Acțiuni de advocacy

Pe parcursul anului Asociația a scris sau a semnat mai multe petiții și demersuri către diverse autorități pe teme ce țin de scopurile și domeniile de activitate ale Asociației indicate în statut. 

AO PLATFORMA a adresat o interpelare Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în legătură cu discuțiile despre acordul cadru dintre Republica Moldova și Israel în privința numărului și condițiilor de muncă ale muncitorilor din Israel.

AO PLATFORMA a mai semnat petiția colectivă adresată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin care se solicita majorarea salariilor pentru cadrele didactice și non-didactice. Ulterior, am trimis o altă petiție președintelui Parlamentului pentru creșterea protecției sociale pentru cele mai sărace grupuri ale populației. 

De asemenea AO PLATFORMA a trimis mai multe solicitări de informație: cu privire la costurile organizării Congresului Mondial al Familiilor, cu privire la transparența Fundației ”Din Suflet” și rolul ei în organizarea Congresului Mondial al Familiilor, cu privire la avizele eliberate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru demolarea Cinematografului Gaudeamus etc. 

 

Audiențe. 

Materialele publicate pe www.platzforma.md au înregistrat, conform datelor Google Analytics peste 75 mii vizualizări. 

Evenimentele publice organizate de AO PLATFORMA, în colaborare cu diverse organizații și inițiative au fost vizitate de aproximativ 300 persoane. 

În perioada ianuarie – decembrie Vitalie Sprînceană a dus emisiunea ”ContraCultura” la postul de televiziune TV 8. Emisiunea a abordat diverse teme de cultură, politici și economie. Aceasta a permis AO PLATFORMA să își crească vizibilitatea. 

 

Provocări.

 • Caracterul precar al finanțărilor (asociația depinde exclusiv de finanțări de tip grant). 
 • Lipsa unor resurse proprii face imposibilă participarea la proiectele care necesită cofinanțare. 
 • Dimensiunea redusă a echipei care se traduce în imposibilitatea de a avea persoane care ar gestiona un domeniu de activitate separat. 
 • Dimensiunea transnațională a unor probleme – drepturile muncii în sectorul textil, de exemplu – impune eforturi transnaționale (vizite, cercetări) pentru care echipa nu dispune de resurse. 
 • Asociația nu dispune de un sediu propriu. La moment asociația folosește un spațiu de birou oferit generos de către Asociația Comunități Active pentru Democrație Participativă. Adresările noastre repetate la autoritățile locale și centrale pentru oferirea în folosință gratuită a unor spații nelocative nu au adus rezultate. Autoritățile invocă faptul că toate spațiile nelocative din oraș sînt închiriate acum prin procedura licitației, la care asociațiile obștești pot participa în același fel în care participă societățile comerciale. Asociația consideră această abordare ca fiind greșită: asociațiile obștești de obicei nu dispun de fonduri proprii în perspectivă de 3-5 ani și nu pot constitui rezerve. Din acest motiv este necesară, credem, o abordare diferențiată. 

Planuri pentru anul viitor

 • Identificarea unor mecanisme de finanțare structurală sau finanțare de lungă durată (2-3 ani), ce ar permite lărgirea echipei, efectuarea unor cercetări de lungă durată.  
 • Acțiuni de advocacy pentru crearea, la nivel municipal și nivel de țară, a unor fonduri sau mecanisme de susținere și sprijin a organizațiilor nonguvernamentale. 
 • Identificarea unor domenii de activitate ce ar putea genera resurse proprii (ex. editură, revistă etc). 
 • Creșterea vizibilității Asociației la nivel național dar și internațional (participarea în rețele regionale de organizații progresiste, co-organizarea unor evenimente – Marșul Feminist etc). 
 • Creșterea impactului Asociației prin poziții active pe teme de interes curent care țin de scopurile stipulate în Statutul Asociației. 
 • Rezolvarea problemei sediului – asociația are nevoie de un sediu propriu. 

Raport Anual 2019

Echipă.
Echipa AO PLATFORMA era compusă, la sfîrșitul anului 2019, din 4 colaboratori permanenți (3 jurnaliști/editori și 1 contabil). De asemenea, în proiectele derulate pe durata acestui an, asociația a colaborat cu încă 25 persoane.
La moment, toți colaboratorii permanenți ai asociației au semnat contracte de prestări servicii. 

Colaborări. 

Pe durata anului 2019 AO PLATFORMA a continuat parteneriatul cu Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova (FES Moldova) pentru implementarea proiectului ”Dosarul Social”. În cadrul acestei colaborări au fost scrie 14 articole în limbile română și rusă pe teme precum coeziunea și solidaritatea în societate, situația persoanelor cu tulburări mentale, economia participativă, istoria mișcării feministe din Uniunea Sovietică, situația școlilor din Transnistria cu predare în limba română, infrastructura urbană pentru persoanele cu dificultăți locomotorii, depresia la adolescenți, reziliența urbană, spațiile publice din Chișinău etc. Aceste texte au fost scrise de 10 autori diferiți. 

AO PLATFORMA a continuat să facă parte din platforma internațională Clean Clothes Campaign (CCC) care are drept misiune să lupte pentru salarii și condiții de muncă decente în industria textilă. Platforma CCC adună mai multe organizații din Europa, inclusiv din Europa de Sud-Est. În cadrul acestei platforme, Lilia Nenescu a făcut, cu sprijinul Fundației Friedrich Ebert Moldova, o actualizare a profilului de țară al Republicii Moldova. 

 

Proiecte implementate.

 1. ”Informarea opiniei publice despre desfășurarea Congresului Mondial al Familiilor în Chișinău, septembrie 2018”. 

Pînă la 31 martie a continuat implementarea proiectului ”Informarea opiniei publice despre desfășurarea Congresului Mondial al Familiilor în Chișinău, septembrie 2018”, în baza Contractului de Grant nr. G14873, semnat la 15.06.2018 cu Fundația Soros-Moldova.
În cadrul ultimei etape a proiectului au fost realizate următoarele activități: 

– elaborarea, de către Romanița Iordache, a conceptului unui Think and Do Thank pentru a consolida rețeaua de activiști progresiști ce vor monitoriza agenda iliberală în Moldova și în regiune.

– publicarea unei cărți ce ar aduna cele mai relevante materiale elaborate în cadrul proiectului și care ar servi pe viitor drept instrumente de cercetare pentru investigarea agendei conservatoare religioasă. Cartea a fost tipărită în 500 ex. și a fost lansată public în luna mai (puțin după încheierea proiectului).

Evenimentul de lansare care a avut loc în Grădina Publică Ștefan cel Mare a adunat peste 20 de participanți, iar transmisiunea live a evenimentului a strîns peste 750 vizualizări.

De asemenea, aceasta urmează să ajungă în bibliotecile universităților din țară, la instituții de cercetare.

Cartea a fost plasată în acces liber, în format pdf pe platforma de publicații științifice Academia.edu, pe adresa:

https://www.academia.edu/39198868/Religie_%C8%99i_Societate_%C3%AEn_Republica_Moldova._Studiu_de_caz_Congresul_Mondial_al_Familiilor

De asemenea cartea a fost plasată și pe platforma generalistă de cărți Goodreads, pe adresa:

https://www.goodreads.com/book/show/45891321-religie-i-societate-n-republica-moldova-studiu-de-caz

 1. ”Congresul Mondial al Familiilor de la Verona, 2019”

La 26 martie a fost încheiat contractul de grant nr. G14952 cu Fundația Soros Moldova, în sumă de 5500 USD, pentru proiectul ”Congresul Mondial al Familiilor de la Verona, 2019”. Perioada de implementare a proiectului 26 martie 2019 – 31 mai 2019. 

Scopul proiectului este de a monitoriza emergența dreptei iliberale conservatoare în Republica Moldova și în regiune (Europa de Est) precum și participarea la elaborarea unor strategii de mobilizare a actorilor progresiști. Adițional, proiectul a avut drept scop reflectarea CMF Verona 2019, prin delegarea unui jurnalist la fața locului, care ar scrie direct de la eveniment.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

– Monitorizarea discursurilor iliberale ale Partidului Socialiștilor, bisericii ortodoxe din Moldova și altor actori locali pe teme precum gen, politici familiale, avort, LGBTI în perioada ianuarie – septembrie 2019.

– Participarea (1 persoană) la Congresul Mondial al Familiilor la Verona (29-31 martie, 2019) și relatarea evenimentului pentru publicul local.

Cu suportul acestui proiect, la CMF a participat Marina Șupac de la portalul de știri de limbă rusă newsmaker.md

– Participarea (1 persoană) la întâlnirea de planificare a strategiei actorilor progresiști (Florența, 1-3 aprilie 2019).
– Scrierea a 5 articole despre CMF Verona și agenda conservatoare pentru audiența locală.

Articolele au fost publicate pe site-ul Platzforma.md.
– Traducerea în engleză a celor mai relevante materiale ale proiectului.

 1. Women’s Leadership Program.

La 1 martie a fost încheiat un nou contract de grant cu Open Gate/La Strada (Skopje, Macedonia) în cadrul proiectului ”Women’s Leadership Program”. Valoarea grantului este de 7000 EUR iar perioada de implementare a proiectului este între 1 martie – 31 decembrie 2019. În cadrul acestui proiect Lilia Nenescu a continuat activitățile de împuternicire a muncitoarelor din industria textilă.
În total, peste 600 de femei de la diverse fabrici textile din Moldova au beneficiat de ajutor sau consultanță în cadrul femeilor. În lunile aprilie-mai a fost monitorizat cazul grevei de la Maxmanserv (Bălți). De asemenea au fost organizate 4 traininguri informale cu 5 muncitoare în domeniul drepturilor muncii și drepturilor sindicale. 

 

 1. Încălcarea drepturilor angajaților (ida.md)

În luna februarie AO PLATFORMA a scris o aplicație la un apel de granturi al platformei FundAction. Propunerea de proiect viza finanțarea elaborării unei platforme sigure, anonime și accesibile care ar ajuta muncitorii și muncitoarele din sectoare diferite – angajați în sectorul public, angajați în sectorul privat etc – să raporteze diverse încălcări și abuzuri care sînt comise față de ei. 

Proiectul ”Whistleblowing on labor rights” a fost selectat pentru finanțare. 

Pe 27 martie 2019 AO PLATFORMA a semnat un contract de grant cu EDGE Funders Alliance FundAction (Bruxelles, Belgia) . Mărimea grantului – 4800 EUR.
Perioada de implementare a grantului – 15 aprilie – 15 decembrie 2019. 

Activitatea principală a proiectului a fost construcția platformei on-line: Încălcarea Drepturilor Angajaților (www.ida.md).
Cele mai importante rezultate ale proiectului: 

– În aprilie-mai 2019 am participat la efortul de soluționare a crizei la fabrica textilă Maxmanserv la Bălți.
Echipa a participat activ în varii etape ale procesului.
Un raport asupra cazului poate fi citit aici: 

https://platzforma.md/arhive/387351

– În primele 3 luni de activitate, platforma a recepționat mai mult de 50 rapoarte asupra unor încălcări și abuzuri. 

În colaborare cu un consultant juridic am răspuns la aceste rapoarte și am încercat să oferim diverse soluții. 

 1. Editarea și publicarea volumului ”Szwadron szwargotań / Șcadronul șondoroirilor.” 

La 7 august 2019 AO PLATFORMA a încheiat un contract de parteneriat cu Staromiejskim Domem Kultury z siedziba w Warszawie (Varșovia, Polonia) și cu revista ”Mămăliga de Varșovia” în vederea editării unui volum de poezie protestatară poloneză contemporană. Volumul bilingv (în limbile poloneză și română) a apărut în septembrie și a fost lansat la Varșovia. 

Lansarea la Chișinău este prevăzută pentru anul 2020. 

Evenimente publice

AO PLATFORMA a organizat sau a fost co-organizator al mai multor evenimente și acțiuni publice. 

Lansare de carte: Religie și Societate în Republica Moldova (16 mai). Organizată împreună cu Occupy Guguță. 

Festivalul Urban ”Noroc, Guguță” (19 mai), organizat de KSAK- Centrul de Artă Contemporană (Chișinău), în parteneriat cu Occupy Guguță, Asociația Oberliht, tranzit.at, Archis/Volume, ski_Logo blau. 

Lansare de carte ”Szwadron szwargotań / Șcadronul șondoroirilor” (23 septembrie), organizată împreună cu Galeria Studio, Staromiejskim Domem Kultury z siedziba w Warszawie și revista ”Mămăliga de Varșovia”. 

– Discuția publică ”Operațiunea ”Δ, despre încălzirea blocurilor din Chișinău” (30 octombrie), organizată împreună cu Asociația Comunități Active pentru Democrație Participativă. 

Contacte și participări internaționale

29-30 martie – Vitalie Sprînceană a participat la conferința ”Whose Europe? The “New Europe” and Controversy around the European Idea”, organizată la Erevan (Armenia) de către Fundația Tranzit (Austria). 

7-9 iunie – Vitalie Sprînceană a participat la conferința  ”Fearless Cities”, la Belgrad (Serbia), organizată de asociațiile Ne davimo Belgrad și Fearless Cities. 

27 iulie – 10 august – Vitalie Sprînceană și Lilia Nenescu au participat la programul intensiv Understanding Minority/Majority Relations: Lessons from the Indonesian Archipelago, Nusantara School of Difference (Jakarta, Bandung, Kupang – Indonezia). Programul a fost organizat de CEDAR Network (SUA) și Institute of Resource Governance and Social Change – IRGSC (Kupang, Indonezia) și are drept scop medierea diferențelor culturale și religioase. Pe viitor, AO PLATFORMA intenționează să organizeze un astfel de program. 

14-18 octombrie – Vitalie Sprînceană și Lilia Nenescu au participat la întîlnirea anuală a Clean Clothes Campaign la Varșovia (Polonia). 

8-9 noiembrie – Vitalie Sprînceană a participat la prima întîlnire a platformelor media progresiste din estul Europei, Left media & politics (Budapesta, Ungaria) organizată de Asociația Mérce. 

15-16 noiembrie – Vitalie Sprînceană a participat la atelierul At The EU Doorstep la Krakovia, Polonia, organizat de Institutul de Studii Europene al Universității din Krakovia. 

1 decembrie – Vitalie Sprînceană, Lilia Nenescu și Sergiu Bejenari au participat la un seminar de educație civică a micilor agricultori ecologici la Cluj-Napoca (România), organizată de Asociația Eco-Ruralis. 

Acțiuni de advocacy

Pe parcursul anului Asociația a scris sau a semnat mai multe petiții și demersuri către diverse autorități pe teme ce țin de scopurile și domeniile de activitate ale Asociației indicate în statut. 

Astfel, AO PLATFORMA a semnat un apel colectiv pentru anularea avizului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru demolarea Cafenelei Guguță. 

De asemenea, AO PLATFORMA, ca membru al Rețelei Civice Urbane, a participat activ la elaborarea Regulamentului Bugetării Participative (Civice) în orașul Chișinău. 

AO PLATFORMA a fost co-organizator, alături de alte organizații și inițiative, al Marșului Feminist, eveniment anual prilejuit de ziua internațională a femeilor, 8 martie. 

Audiențe. 

Materialele publicate pe platzforma.md și pe platforma ida.md au atins o audiență de peste 85 mii de cititori.

Proiectul ida.md a fost menționat la posturi de televiziune cu acoperire națională și în ziare specializate (de exemplu în ziarul oficial al Confederației Sindicatelor din Republica Moldova). 

Provocări. 

Provocările majore cu care s-a confruntat asociația în 2019 au rămas, în marte parte, să fie cele din 2018. 

Acestea sînt: 

 • Caracterul precar, temporar și imprevizibil al finanțărilor (asociația depinde exclusiv de finanțări de tip grant). 
 • Lipsa unor resurse proprii face imposibilă participarea la proiectele care necesită cofinanțare. Asociația a editat volumul ”Religie și societate în Republica Moldova” dar, întrucît acesta a apărut ca parte a unui proiect, Asociația nu a putut să-l pună în vînzare, 
 • Dimensiunea redusă a echipei care se traduce în imposibilitatea de a avea persoane care ar gestiona un domeniu de activitate separat. 
 • Dimensiunea transnațională a unor probleme – drepturile muncii în sectorul textil, de exemplu – impune eforturi transnaționale (vizite, cercetări) pentru care echipa nu dispune de resurse. 
 • Asociația încă nu dispune de un sediu propriu și este găzduită de Asociația Comunități Active pentru Democrație Participativă. 

La aceasta se adaugă: 

 • Dependența activității de muncă voluntară, benevolă și gratuită. Majoritatea traducerilor (din limbile franceză, rusă, engleză, spaniolă) au fost realizate în mod benevol și gratuit de către colaboratorii și prietenii platformei. 
 • Toate granturile implementate de asociație în anii 2018-2019 presupun elaborarea unor produse concrete (studii, cercetări, platforme on-line) însă exclud cheltuielile administrative (munca de administrare a proiectelor, cheltuieli de chirie etc). Din acest motiv munca administrativă este neremunerată și e făcută, pe lîngă activitățile aferente proiectului, de membrii asociației. 

Planuri de viitor. 

 • Identificarea unor mecanisme de finanțare structurală sau finanțare de lungă durată (2-3 ani), ce ar permite lărgirea echipei, efectuarea unor cercetări de lungă durată. 
 • Identificarea unor domenii de activitate ce ar putea genera resurse proprii. Pe durata anului 2019  fost discutată oportunitatea înființării unei cooperative pe lîngă asociație pentru activități ce ar putea genera mici resurse ce ar ajuta asociația la realizarea scopurilor prevăzute în statut. În afara cooperativei, studiem posibilitatea înființarea unei edituri ce ar desfășura activitate editorială (cărți, studii) ce ar putea fi comercializate în rețelele de librării. La moment sînt examinate posibilitățile legale pentru aceste scenarii. 
 • Creșterea vizibilității Asociației la nivel național dar și internațional (participarea în rețele regionale de organizații progresiste etc). 
 • Creșterea impactului Asociației prin poziții active pe teme de interes curent care țin de scopurile stipulate în Statutul Asociației. 
 • Rezolvarea problemei sediului – asociația are nevoie de un sediu propriu. 
 • Pregătirea pentru găzduirea programului de mediere a diferențelor religioase CEDAR (tentativ pentru 2022). 
 • Pregătirea pentru lansarea unei reviste de idei ”Platzforma” în anul 2021.

Raport Anul 2020

Echipă
Echipa AO PLATFORMA era compusă, la sfîrșitul anului 2020, din 4 colaboratori permanenți (3 jurnaliști/editori și 1 contabil). De asemenea, în proiectele derulate pe durata acestui an, asociația a colaborat cu încă 30 persoane.

Proiectele și activitățile asociației. 

1. Lansare de carte. ”Sofia Nădejde. Despre creierul femeii și alţi demoni. Antologia textelor publicistice. (7 martie, ora 16.00
Biblioteca Publică de Drept (str. Armenească, 42, Chișinău), cu participarea Mariei Cernat, una din antologatoarele volumului. 

2. Carte activistă pentru copii ”Alexandra în Chișinăul anului 2050”.

Lilia Nenescu și Vitalie Sprînceană au scris o poveste activistă pentru copii, care urmărește aventurile unei fetițe – Alexandra – și ale prietenilor săi Marius și Ani în Chișinăul anului 2050. Această carte conține, de fapt două povești în una. Pe de o parte e vorba de povestea fetiței Alexandra care trăiește în 2050 și călătoria ei în Chișinăul din 2020, adică orașul de azi.
Pe de altă parte prezentăm și o istorie în care lucrurile frumoase se întîmplă pentru că oamenii decid să participe activ la modul în care orașul este construit zi de zi.

Legătura spre carte:
https://platzforma.md/arhive/389138#dearflip-df_389157/1/

3. Nuvela ilustrată ” Povara Anastasiei. O istorie optimistă despre salariul de trai(cu sprijinul Oficiului Regional ”Dialog în Europa de Est” al Fundației „Friedrich Ebert”, Kiev).
Bugetul proiectului – 4955 euro.
Echipa de proiect:
Vitalie Sprînceană – autor text
Lilia Nenescu – autoare ilustrații
Ana Vasina – tehnoredactare.
Corina Ovcearenco – traducătoare.
Cristian Velixar – traducător.
Nuvela oferă o prezentare accesibilă a salariului de trai și a modului prin care muncitoarele și muncitorii îl pot revendica.  
Protagonista nuvelei este Anastasia, o muncitoare de la o fabrică de textile dintr-un mic orășel din Moldova, care produce pentru Rochiato, un brand italian ficțional. Anastasia, o mamă singură care crește doi copii, abia de supraviețuiește primind puțin mai mult decât salariul minim.
Turnura istoriei are loc în momentul în care Anastasia privește un reportaj despre un protest organizat, cu ocazia zilei Black Friday (Vinerea Neagră), la un centru comercial. Protestul viza susținerea muncitoarelor din industria textilă și cerea brandurilor să plătească salariul de trai. Astfel Anastasia află despre salariul de trai și începe un drum anevoios de convingere a colegelor sale, apoi și a altor muncitoare de la alte fabrici din Moldova, România, Ucraina și Polonia (țările unde are loc producția brandului ficțional) pentru a cere salariul de trai.
Miza nuvelei este să argumenteze pentru salariul de trai altfel decât o facem prin metodele tradiționale – studii și cercetări experte. În acest fel reușim să ajungem la alte grupuri-țintă – muncitoare și muncitori din industria textilă, din alte industrii, publicul larg.
Nuvela a fost tradusă în limbile rusă și engleză.

4. În perioada stării de urgență (17 martie-15 mai) membrii AO Platforma au participat activ în varii inițiative și grupuri de solidaritate și ajutor reciproc: Coliba Albastră (pentru sprijinul persoanelor fără adăpost), Împreună Împotriva Covid etc. 

Raport Anual 2021

Echipă

Echipa AO PLATFORMA era compusă, la sfîrșitul anului 2021, din 4 colaboratori permanenți (3 jurnaliști/editori și 1 contabil). De asemenea, în proiectele derulate pe durata acestui an, asociația a colaborat cu încă 40 persoane.

Proiectele Asociației:
1. Proiectul de suport instituțional (SIDA).
Valoare proiect – 22,172.50 €.
Perioada implementare: 1 februarie – 31 decembrie 2021.
Activitățile proiectului: 
– Implementarea recomandărilor auditului instituțional.
– Elaborarea planului de activități pentru perioada 2022- 2024
– Elaborarea politicilor instituționale: politica de personal, politicile financiare ale asociației etc.

2. Proiectul ”Visul unei nopți de vară”. 
A fost realizat în cadrul proiectului “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”.
Valoarea totală a proiectului: 210 900 lei.
Durata proiectului: 15 iulie – 30 septembrie 2021.
Locația proiectului: Pohrebea (Dubăsari), Țîpova (Rezina).
Coordonator proiect – Sergiu Scobioală.
Echipa proiectului: Sergiu Scobioală, Viorica Tătaru, Andrei Captarenco, Diana Stănilă, Vitalie Sprînceană.
Scop proiect: un documentar cu relatarea a 2 povești: 
–  o istorie de parteneriat de succes, activism şi implicarea civică la nivel local, prin prisma unui personaj care a contribuit la îmbunătăţirea serviciilor publice de calitate într-un sat din Moldova.
– Dorința localnicilor de a aduce o schimbare, discuția cu autoritățile locale, căutarea soluțiilor de dezvoltare a zonei. 
Rezultat proiect: Un documentar video cu durata de 40 – 45 minute realizat și promovat.

 

 

Două proiecții de film (evenimente) organizate în 2 localități (Pohrebea și Țîpova) unde au avut loc filmările documentarului.

3. ”Dosarul Social” proiect cu Fundația Friedrich Ebert – Moldova.

Proiectul include articole și traduceri pe teme de egalitate, justiție socială, echitate, feminism, ecologie etc.
Bugetul total al proiectului: 2736 euro.
Rezultatele proiectului: 
8 articole publicate:
Cristian Doroftei. O epidemie nu vine niciodată singură: starea democrației în pandemie
Lilia Nenescu. Locuirea între financializare și drept uman. Pentru un nou orizont al locuirii.
Cristian Velixar. Venitul de bază necondiționat (UBI). Este oare posibil UBI în Moldova?
Teodor Ajder. Alunecarea în situații iregulare. Refugiații și imigranții pe timp de covid.
Silvia Ursul. Societate, natură și pandemie: situația epidemiologică și situația mediului înconjurător
Lilia Nenescu. Munca în pandemie din perspectiva muncitoarelor și muncitorilor.
Ana Benoliel Coutinho. Ecologic înseamnă și economic: în vremuri de criză să construim reziliență prin agroecologie
Rusanda Curcă. Jurnal de covid al unei artiste-activiste

8 traduceri:
Mariana Mazzucato. Pentru un nou consens economic global
Piergiuseppe Fortunato. Rețelele sociale, puterea pieței și sănătatea democrației
Jill Toh. O nouă victorie pentru muncitori: șoferii Uber din Amsterdam au statutul de angajați
Pierre Bérastégui. Muncitorii din economia platformelor: cobai în noua lume a muncii
Eglantina Gjermeni. Să creștem participarea politică a femeilor din grupurile subreprezentate.
Olivier De Schutter. Fondul Global pentru Protecție Socială: o idee și o necesitate pentru realitatea de azi.
Soma Ábrahám Kiss. „Nu deții nicio afacere. Tot ce ai e o bicicletă sau un Suzuki”- realitățile muncii independente de nevoie.
Slobodan Golušin. Protestele freelancerilor sârbi și lupta pentru drepturile muncitorilor în domeniul digital.

4. Colaborare în cadrul Coperativa mediilor de stânga din Europa de Sud-Est (ELMO).
Legătură: https://www.facebook.com/EasternEuropeanLeftMediaOutlet
Activități:
– participarea la adunarea generală a rețelei (Budapesta, noiembrie, 2021).
– traducere de texte
– participare la discuții și dialoguri tematice (financializarea locuirii, munca pe platforme etc).

RAPORTUL FINANCIAR PE ANUL 2021.