Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA Noutățile Asociației Anunț angajare: Consilier_ă pentru orientare privind cariera (2 poziții)

Anunț angajare: Consilier_ă pentru orientare privind cariera (2 poziții)

Sumar: Asociația Obștească ”Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări ”Platforma” (în continuare AO Platforma) angajează Consilier_ă pentru orientare privind cariera (2 poziții).
Funcția anunțată: Consilier_ă pentru orientare privind cariera.
Locul: or. Chișinău
Solicitant (angajator): AO Platforma
Tipul de contract: Contract pe termen de 6 luni cu posibilitate de prelungire.

Nivelul de implicare: full-time.
Perioada de lucru estimată: începând cu luna august 2022.
Termen limită pentru aplicare: 10 august 2022.

EXTINS.
Informații generale: „Moldova pentru Pace” este o inițiativă civică creată pentru a oferi asistență persoanelor refugiate în urma invaziei ruse în Ucraina.
De la începutul războiului, inițiativa a contribuit la eforturile de gestionare a fluxului de migrație din țara vecină. Lucrăm pe mai multe direcții: asigurare cu produse (alimentare, de igienă, pentru copii), identificarea de cazare și transport gratuit, protecția drepturilor omului, monitorizarea situației de la punctul de trecere Palanca, gestionarea voluntarilor, oferirea de informație corectă și actualizată etc.

Asociația Obștească ”Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări ”Platforma” (AO Platforma) este parte a inițiativei ”Moldova pentru Pace”.
În cadrul inițiativei ”Moldova pentru Pace”, AO Platforma implementează un proiect de consiliere profesională privind cariera și protecție a drepturilor muncii pentru persoanele refugiate din Ucraina.
Proiectul ”Career Counseling and Protection of Labor Rights of Refugees” (rom. Consiliere profesională și protecția drepturilor muncii persoanelor refugiate) va fi implementat de AO CPIC Platforma în perioada 15 iulie 2022 – 15 ianuarie 2023 și este finanțat de Consiliul pentru Refugiați din Danemarca  (eng. Danish Refugee Council). Proiectul are drept scop elaborarea unor instrumente de consiliere profesională pentru persoanele refugiate din Ucraina care caută ori intenționează să caute un loc de muncă în Republica Moldova. De asemenea, proiectul mai urmărește și oferirea unor mecanisme de protecție a drepturilor muncii persoanelor refugiate.

 

Descrierea poziției.

Persoana angajată în funcția de Consilier_ă pentru orientare privind cariera va avea următoarele responsabilități în cadrul proiectului:
– Participarea la elaborarea metodologiei de consiliere și orientare privind cariera pentru grupul țintă;
– Elaborarea și actualizarea constantă a registrului locurilor de muncă disponibile pentru persoanele refugiate;
– Realizarea comunicării constante cu ANOFM, antreprenori și companii care oferă locuri de muncă pentru persoanele refugiate;
– Realizarea ședințelor individuale de consiliere în vederea evaluării abilităților și competențelor profesionale;
– Conectarea profilului profesional al persoanelor refugiate cu locurile de muncă existente;
– Identificarea necesităților de formare și profesionalizare (ex. Cursuri de limbă română, cursuri de meserii etc) pentru persoanele refugiate;
– Identificarea necesităților de traducere și echivalare a unor acte (diplome/certificate etc);
– Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare privind cariera pentru grupul țintă;
– Realizarea raportării aferente serviciilor de consiliere și orientare privind cariera.
– Realizarea monitorizării parcursului profesional al persoanelor din grupul țintă care au urmat cursurile furnizate de către AO Platforma;
– Colectarea informațiilor și dovezilor privind parcursul profesional al grupului țintă și centralizarea lor în rapoarte lunare periodice.

Cerințe faţă de candidat_ă:
1) Studii superioare în sociologie, drept, psihologie, antropologie, pedagogie și alte domenii relevante.
2) Experiența de lucru într-o poziție similară (resurse umane, consiliere profesională) va constitui un avantaj.
3) cunoașterea limbilor română, engleză, rusă la un nivel avansat;
4) abilități de comunicare și exprimare excelentă a ideilor proprii în scris și verbal
5) Calități personale: capacități organizatorice; sociabilitate; creativitate, onestitate, capacitate de improvizare și rezolvare a unor situații neprevăzute; responsabilitate, empatie, compasiune şi respect față de persoanele refugiate; reziliență la stres; corectitudine, punctualitate.

Procedura de aplicare:
Selectarea candidaturilor se va face în două etape: concursul CV-urilor și interviurile cu persoanele pre-selectate.
Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare în una din următoarele limbi: română, engleză sau rusă. Dosarul va conține obligatoriu:
– Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii;
– CV-ul actualizat.
Dosarul va fi trimis pe adresa de email: ao.platforma@gmail.com, cu titlul ”Concurs Consilier_ă pentru orientare privind cariera”, în format electronic pînă pe 10 august 2022.
Interviul cu persoanele pre-selectate se va desfășura în limbile rusă și/sau română.

Datele personale vor fi procesate de AO Platforma doar pentru scopuri de angajare.

În atenția cetățenilor moldoveni care primesc în spațiul locativ propriu persoane strămutate din Ucraina!În atenția cetățenilor moldoveni care primesc în spațiul locativ propriu persoane strămutate din Ucraina!

Cu începere din 1 martie 2023 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.21 din 18.01.2023 privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. Potrivit hotărârii respective, pentru a obține statut

О поденщиках и неквалифицированном случайном труде | Трудоустройтсво в МолдовеО поденщиках и неквалифицированном случайном труде | Трудоустройтсво в Молдове

Во время информационных сессий, организованных в различных населенных пунктах Молдовы, некоторые беженцы рассказали нам, что в течение прошлого года они работали на различных сезонных работах: например, принимали участие в сборе

Информация о сроке нахождения транспортных средств, зарегистрированных в Украине, на территории Республики МолдоваИнформация о сроке нахождения транспортных средств, зарегистрированных в Украине, на территории Республики Молдова

не ограничено, в период действия чрезвычайного положения;  не более 180 дней в течении одного года; (В случае отмены чрезвычайного положения). Водительское удостоверение, соответствующий категории (подкатегории), к которой относится управляемое транспортное