Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA Noutățile Asociației Refugiatele și refugiații au aflat mai multe despre procesul de angajare în Republica Moldova prin intermediul proiectului „Robota”

Refugiatele și refugiații au aflat mai multe despre procesul de angajare în Republica Moldova prin intermediul proiectului „Robota”

— на русском читайте ниже —

 

Pe data de 15 și 19 octombrie, Aida Cotruța, consilieră pentru orientarea în carieră în cadrul proiectului ROBOTA a organizat la Centrul Comunitar 151,  două sesiuni de informare a refugiaților cu privire la elaborarea CV-ului și a Scrisorii de intenție, precum și pregătirea pentru Interviul de angajare.

În cadrul activităților, participanții, au avut posibilitatea să cunoască tipurile de CV și relevanța lor în raport cu experiența profesională personală; cum se elaborează un CV eficient și care este scopul acestuia; care sunt punctele de reper pentru elaborarea acestui document și cum pot citi angajatorii CV-ul printre rânduri.  Beneficiarii au analizat, împreună cu formatorul, CV-ul personal, ajustând conținutul acestuia în raport cu cerințele angajatorului, importanța scrisorii de motivare și care sunt elementele necesare de inclus, astfel ca beneficiarul să fie invitat la interviu.

De asemenea, beneficiarii, au cunoscut etapele interviului, tipurile de întrebări ale angajatorului și ale intervievatului etc. Jocul de rol a ajutat beneficiarii să exerseze modalități de prezentare la interviu, iar apoi să-și analizeze comportamentul personal, analizându-se reciproc.

Reamintim că refugiații pot beneficia gratuit de consiliere în carieră și consiliere juridică cu privire la angajarea în câmpul muncii în Moldova. Persoanele refugiate sunt așteptate de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00 la biroul ROBOTA (Chisinau, str. Puskin 22, Casa Presei, biroul 210). Pentru mai multă informație sau o eventuală programare, refugiatele și refugiații pot apela la numărul de telefon 061142212 (consiliere juridică), 061142210 (consiliere în carieră) sau la emailul info@dilo.md.

 

Proiectul „ROBOTA: Consiliere în carieră și protecția drepturilor muncii persoanelor refugiate” este implementat de către Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări „Platforma” și inițiativa Moldova pentru Pace în parteneriat cu Congresul Național al Ucrainenilor în Moldova, cu suportul Consiliului Danez pentru Refugiați (DRC) și Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR).  

15 и 19 октября Аида Котруца, советник по профориентации в рамках проекта ROBOTA, организовала в Общественном центре 151 две информационные сессии для беженцев, касающиеся подготовки резюме и мотивационного письма, а также подготовки к собеседованию при приеме на работу.

В ходе мероприятий, у участников была возможность узнать виды резюме и их актуальность по отношению к личному профессиональному опыту; как составить эффективное резюме и для чего оно предназначено; каковы ориентиры для разработки этого документа и как работодатели могут читать резюме между строк. Бенефициары проанализировали вместе с тренером личное резюме, скорректировав его содержание в соответствии с требованиями работодателя, важность мотивационного письма и какие элементы необходимо включить, чтобы бенефициар был приглашен на собеседование.

Также бенефициары узнали этапы собеседования, типы вопросов работодателя и интервьюируемого и т.д. Ролевая игра помогла бенефициарам попрактиковаться в том, как представить себя на собеседовании, а затем проанализировать свое личное поведение, анализируя друг друга.

Напоминаем, что беженцы могут воспользоваться бесплатной консультацией по вопросам карьеры и юридической консультацией по вопросам трудоустройства в Молдове. Беженцев ждут с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в офисе ROBOTA (Кишинев, ул. Пушкина 22, Casa Presei, офис 210). Для получения дополнительной информации или возможной встречи, беженцы могут позвонить по телефону 061142212 (юридическая консультация), 061142210 (консультация по вопросам карьеры) или по электронной почте info@dilo.md.

Проект «ROBOTA: Карьерное консультирование и защита трудовых прав беженцев» реализуется Центром политики, инициатив и исследований «Платформа» и инициативой «Молдова за мир» в партнерстве с Национальным конгрессом украинцев Молдовы, при поддержке Датского совета по делам беженцев (DRC) и Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Какие права дает механизм временной защиты в Молдове?Какие права дает механизм временной защиты в Молдове?

По состоянию на 1 марта 2023 года граждане Украины, находящиеся на территории Республики Молдова, могут воспользоваться механизмом временной защиты. В этом контексте вчера, 18 января 2023 года, Правительство Республики Молдова

Информационная сессия по трудоустройству для беженцев: Что такое собеседование при приеме на работу?Информационная сессия по трудоустройству для беженцев: Что такое собеседование при приеме на работу?

Беженки и беженцы из Украины и других стран приглашаются на семинар по вопросам трудоустройства в Республике Молдова. В ходе семинара участники получат ответы на вопросы о прохождении собеседования при приеме