Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA Noutățile Asociației Проблемы с размещением мужчин-беженцев в Молдове…Они должны быть разрешены.

Проблемы с размещением мужчин-беженцев в Молдове…Они должны быть разрешены.

[RU]

Команда ROBOTA продолжает оказывать беженцам юридическую защиту, помощь в трудоустройстве и поддержку в процессе социально-профессиональной интеграции.

В данный момент, Республика Молдова продолжает принимать десятки тысяч беженцев, прибывших из Украины, и страна пытается, в рамках своих возможностей, оказывать им помощь.

С другой стороны, есть еще недостатки, касающиеся политик и механизмов по защите и интеграции, которые создают дополнительные трудности для некоторых групп беженцев из Украины. Такую группу составляют граждане третьих стран и  мужчины, перемещающиеся без семьи и нуждающиеся в размещении.

На прошлой неделе, в бюро ROBOTA, обратился S., беженец из Украины, гражданин среднеазиатской страны. Будучи в поиске работы, S. обратился за получением услуг в рамках проекта ROBOTA, заявив, что он согласен на любое рабочее предложение.

Прибыв в Молдову в начале декабря, S. был проконсультирован относительно его навыков и опыта работы. S. получил 3 предложения потенциальной работы. В беседе S. отметил, что у него есть еще одна большая проблема – ему негде жить: его не принимают центры размещения, и у него нет денег, чтобы снять жилье. Таким образом, с тех пор как въехал в Молдову, он ночевал на вокзалах и в подъездах жилых домов.

Команда ROBOTA отыскала  центр размещения, в котором S. может находиться для того чтобы помыться и выспаться в нормальных условиях, но это временное решение, поскольку данный центр, как и большинство центров размещения беженцев, принимает только женщин и супружеские пары.

Мы очень рады, что нашей команде удалось найти временное жилье бенефициару, но размещение мужчин- беженцев в центрах размещения остается и в дальнейшем проблемой для Молдовы.

Тема потенциального центра размещения для мужчин, которые перемещаются самостоятельно, без семьи, была неоднократно обозначена ОА Platforma, а также инициативой „Молдова за мир”, в рамках дискуссий с властями – правительством, депутатами, Единым центром управления кризисными ситуациями. Однако, несмотря на дискуссии и обещания, такой центр до настоящего момента не создан.

На сегодняшний день, размещение мужчин, которые перемещаются в самостоятельно, без семьи, непредсказуемо. Хотя, формально нет механизмов, которые могли бы им запретить доступ в существующие центры для беженцев, многим мужчинам такие центры отказывают в приеме, по причине того, что они размещают женщин и детей, а мужчины без семьи могут представлять для них потенциальный риск. В некоторых случаях, мужчин, которые перемещаются самостоятельно, без семьи временно, размещают в приюты для беженцев, которые находятся в ведении религиозных культов и организаций.

Мы считаем, что в контексте продолжающейся войны в Украине, означающем, что тысячи лиц еще въезжают в Молдову, убегая от войны, необходимы политики и процедуры, обеспечивающие минимальную помощь для всех категорий лиц, которые находят приют в нашей стране. Это означает достойные и безусловные возможности размещения и для граждан третьих стран, и для мужчин, перемещающихся самостоятельно, без семьи.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[RO]

Echipa ROBOTA continuă să ofere protecție legală, suport în angajare și sprijin în integrarea socio-profesională pentru persoanele refugiate.

La moment, Republica Moldova continuă să găzduiască zeci de mii de persoane refugiate venite din Ucraina, iar țara încearcă, în măsura posibilităților, să ofere asistență acestor persoane.


Pe de altă parte, mai există încă deficiențe ale politicilor și mecanismelor de protecție și integrare care creează bariere suplimentare pentru unele grupuri de persoane refugiate din Ucraina. Un asemenea grup sunt resortisanții țărilor terțe, sau bărbații care călătoresc fără familii și au nevoie de cazare.

Săptămâna trecută la biroul ROBOTA, s-a adresat S., un bărbat refugiat din Ucraina, cetățean al unei țări din Asia Centrală. S., fiind în căutarea unui loc de muncă, a apelat la serviciile proiectului ROBOTA, spunând că este gata să accepte orice ofertă de lucru. Venit în Moldova la începutul lunii decembrie, S. a fost consultat și  a primit trei oferte potențiale de muncă.
În discuție , S. a menționat că, de fapt, mai are o problemă majoră – nu are unde locui: nu este acceptat în centrele de plasament și nu dispune de resurse financiare pentru a achita o chirie. Prin urmare, de când a ajuns în Moldova, a dormit prin gări și în scările blocurilor locative.

Echipa ROBOTA a identificat un centru de plasament, unde S. poate sta pentru a se reabilita fizic, însă această soluție este una temporară, întrucât centrul dat, la fel ca și majoritatea centrelor de plasament pentru refugiați, cazează doar femei sau familii.

Ne bucură enorm că echipa noastră a găsit o cazare temporară acestui beneficiar, însă cazarea bărbaților refugiați în centrele de plasament rămâne a fi o problemă în Moldova.

Subiectul unui potențial centru de plasament pentru bărbații care călătoresc călătoresc fără familii a fost abordat de mai multe ori de către inițiativa „Moldova pentru Pace” dar și  în cadrul discuțiilor cu autoritățile – cu guvernul,  deputați,  Centrul Unic de Gestionare a Crizei. Totuși, în pofida discuțiilor și promisiunilor, un asemenea centru încă nu există.

La moment, cazarea bărbaților care călătoresc călătoresc fără familii  este imprevizibilă. Deși formal nu există mecanisme ce le-ar îngrădi accesul în centrele existente de refugiați, mulți bărbați se confruntă cu refuzuri din partea acestor instituții pe motivul că ele găzduiesc femei cu copii, iar bărbații care călătoresc fără familii  ar putea, potențial, reprezenta un risc. Uneori, bărbații care călătoresc fără familii sunt cazați temporar la centrele de găzduire a refugiaților, deschise de către cultele și organizațiile religioase.

Credem că, în contextul în care războiul din Ucraina încă continuă, iar asta înseamnă că mii de persoane încă intră în Moldova, fugind de război, avem nevoie de politici și proceduri care să asigure o asistență minimă pentru toate categoriile de persoane care se adăpostesc în țară. Aceasta ar trebui să însemne posibilități decente și necondiționate de găzduire și pentru resortisanții țărilor terțe, dar și pentru bărbați care călătoresc fără familii.

Инструкция по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики МолдоваИнструкция по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики Молдова

4 сентября 2023 г., Министерство образования и науки (МОН) Республики Молдова выпустила Инструкцию по зачислению детей-граждан Украины в школы Республики Молдова. Цель Инструкции – максимально эффективно организовать процесс интеграции детей

Третья группа по изучению румынского языка для беженцевТретья группа по изучению румынского языка для беженцев

В последующие 4 месяца, еще 20 беженок и беженцев будут изучать румынский язык в рамках онлайн курса разработанного Национальной ассоциацией европейских тренеров Молдовы (ANTEM). Надеемся, что этот курс будет способствовать