Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA Noutățile Asociației Propunerea de a revizui noțiunea de „angajator” în Legea cu privire la tichetele de masă, susținută de organizații locale

Propunerea de a revizui noțiunea de „angajator” în Legea cu privire la tichetele de masă, susținută de organizații locale

𝐀𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬̦𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐌𝐮𝐧𝐜𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐳𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐧𝐨𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐞 „𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭𝐨𝐫” 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐚̆, 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̂𝐭 𝐭𝐨𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐚̆ 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚̆𝐳𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐥𝐞𝐠𝐞.

În scopul restabilirii echității sociale, asigurării dreptului la muncă, protecția muncii și eliminării inegalității și discriminării dintre toți salariații, Avocatul Poporului a înaintat Parlamentului Republicii Moldova și Ministerului Muncii și Protecției Sociale o analiză ce conține și o propunere de modificare a noțiunii de „angajator” din cuprinsul art. 2 al Legii cu privire la tichetele de masă nr. 166/2017, în așa mod încât să vizeze toți salariații din sectorul bugetar, potrivit Oficiului Avocatului Poporului.

Ceslav Panico consideră că acordarea tichetelor de masă doar salariaților angajați în baza contractului individual de muncă constituie o inechitate socială în raport cu angajații din sistemul bugetar, fiind contrară scopului legitim.

Inițiativa Avocatului Poporului a fost susținută de către Confederația Natională a Sindicatelor din Moldova și Asociația Obștească Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări „Platforma”.

Tichetele de masă sunt un instrument valoros pentru motivarea angajaților și susținerea mediului afacerilor.

Acest sistem este practicat de peste 50 de ani la nivel internațional în state ca Belgia, Cehia, Elveția, Italia, Polonia, Spania etc. și s-a dovedit a fi foarte eficient datorită tratamentului fiscal favorabil și a avantajelor sociale și economice de care se bucură toate părțile implicate: angajatorii, salariații, operatorii și statul. Utilizarea lor este asociată cu o mărire a productivității, îmbunătățirea sănătății salariaților, precum și cu un consum mai ridicat la nivel de gospodărie și colectare suplimentară de TVA la nivel macroeconomic.

Aderând la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) ale acestuia, Republica Moldova s-a angajat să acționeze atât prin propriul său efort, cât și prin asistenţă și cooperare internațională, folosind la maximum resursele sale disponibile pentru ca exercitarea deplină a drepturilor recunoscute de Pact să fie asigurată progresiv prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin adoptarea de măsuri legislative.

Propunerea de perfecționare a legislației poate fi vizualizată mai jos.

Propunere-de-modificare-a-legislației

Информация о получении, обмене или восстановлении водительских удостоверений – Процесс и условияИнформация о получении, обмене или восстановлении водительских удостоверений – Процесс и условия

В ходе информационных сессий бенефициары – беженцы из Украины, обладатели статуса временной защиты – узнавали, какие водительские удостоверения могут получить в Республике Молдова и на каких условиях, а также могут